دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان- کد ۳۱۱

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان- کد ۳۱۱

از ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

مصالح و فناوری های نوین ساخت

مصالح و فناوری های نوین ساخت

از ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰