صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- شنبه ۱۱ الی ۱۴:۳۰.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU

مکان : کلاس ۳۱۳/۲ساختمان اصلی........................................ هزینه: ۵۰۰ هزار تومان........................توجه: در صورت ادامه کلاس ها در تابستان، روز و ساعت کلاس ها تغییر خواهد کرد.

تاریخ : از ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۴۰ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- شنبه ۱۱ الی ۱۴:۳۰.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU (از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- شنبه ۱۱ الی ۱۴:۳۰.... .........  .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰  .... .... .. کانال:  @cscHIAU

در طول گذراندن دوره مهندسی عمران، دروس متعددی از قبیل استاتیک، تحلیل سازه، سازه های فولادی و بتنی توسط دانشجو گذرانده می شود و نهایتاً در درس نرم افزارهای مهندسی عمران تا حدی در رابطه با نرم افزار های طراحی سازه مطالبی عنوان می گردد. با این وجود دانشجو پس از گذراندن این دروس قابلیت محاسبات یک ساختمان را از ابتدا تا انتها نخواهد داشت! گذراندن این دوره به دانشجو کمک می کند تا بتواند از صفر تا صد محاسبات یک ساختمان را با استفاده از مطالب آموخته شده در چهارسال تحصیلی فراگیرد و خود را به عنوان یک مهندس محاسب به بازار کار معرفی نماید.