زبان آلمانی (مقدماتی)

تاریخ : از ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۳۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ زبان آلمانی (مقدماتی) (از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

زبان آلمانی (مقدماتی)

پس از زبان انگلیسی و فرانسه، بدون شک زبان آلمانی معتبرترین زبان گفتگو در جهان محسوب می گردد. با توجه به کمبود دوره های مدون آموزش آلمانی در استان البرز، در این واحد دانشگاه به ارائه دوره آموزشی مقدماتی زبان آلمانی با بهره گیری از اساتید مجرب پرداخته شده است. در پایان این دوره، فراگیر می تواند آشنایی مقدماتی با ادبیات آلمانی و واژگان این زبان پیدا کند.