آموزش اتوکد برای مهندسان عمران و معماری- چهارشنبه ۸ الی ۱۰:۳۰----هزینه ۲۵۰هزار تومان

مکان : ساختمان شماره۲ (دانشکده فنی)-کلاس ۳۱۲

تاریخ : از ۰۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۰

طول دوره : ۲۰

ظرفیت کل : ۱۲

روش های ثبت نام
۱ آموزش اتوکد برای مهندسان عمران و معماری- چهارشنبه ۸ الی ۱۰:۳۰ (از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۸تا ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۰۸) ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

آموزش اتوکد برای مهندسان عمران و معماری- چهارشنبه ۸ الی ۱۰:۳۰----هزینه ۲۵۰هزار تومان