برنامه نویسی پایتون ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۴۰۰هزار تومان

مکان : دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

تاریخ : از ۰۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۰

طول دوره : ۳۰ ساعت

ظرفیت کل : ۱۲

روش های ثبت نام
۱ برنامه نویسی پایتون ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۴۰۰هزار تومان (از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۵تا ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۵) ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

برنامه نویسی پایتون ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۴۰۰هزار تومان