مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱۲ آبان ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۱ می باشد.)

تاریخ : از ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۵ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۵

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱