مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱۹ آبان ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۱ می باشد.)

تاریخ : از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۴ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹:۴۴

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱