مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۳ آذر ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۱ می باشد.)

تاریخ : از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۳ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵ تا ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱