مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۷

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱۰ آذر ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۱۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۷ تا ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۷

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۷