مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۸

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱۷ آذر ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۷ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۷

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۸