مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۹

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۲۴ آذر ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۴ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۴

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۹