مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۰

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱ دی ماه ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۰۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۱ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۹ تا ۰۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۹

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۰