مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۱

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۸ دی ماه ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۰۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۸ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۰۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۷ تا ۰۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۵۷

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۱