مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۲

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۱۵ دی ماه ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۲ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۴۲

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۲