مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۳

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: چهارشنبه مورخ ۲۲ دی ماه ساعت ۱۴*** (زمان آزمون، پس از اتمام کلاس راس ساعت ۲۰ می باشد.)

تاریخ : از ۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ دی ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۸ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۵ تا ۲۲ دی ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۵

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۳۵


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۳