دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- پنجشنبه ۱۳الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۵۰۰ هزار تومان۰۷ آذر ۱۳۹۸۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۸آقای دکتر محمد علی نوده فراهانیمشاهده
۲اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰----هزینه ۲۰۰ هزار تومان۰۶ آذر ۱۳۹۸۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۴دکتر بهبود مرتضویمشاهده
۳آموزش اتوکد برای مهندسان عمران و معماری- چهارشنبه ۸ الی ۱۰:۳۰----هزینه ۲۵۰هزار تومان۰۶ آذر ۱۳۹۸۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰مهندس آزاده سلیمانیمشاهده
۴اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر بهبود مرتضویمشاهده
۵صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- شنبه ۱۱ الی ۱۴:۳۰.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۳۱ فروردین ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر سهیل چراغیمشاهده
۶برنامه نویسی پایتون ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۴۰۰هزار تومان۰۶ آذر ۱۳۹۸۳۰ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰دکتر خالدیانمشاهده
۷آموزش مقدماتی Rhino .... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰مهندس معدن نژادمشاهده
۸آموزش مقدماتی ۳D-max- چهارشنبه ۸ الی ۱۰:۳۰.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰خانم مهندس ساناز حیدریمشاهده
۹آزمون وکالت (اصول فقه)-سه شنبه ۱۱:۱۵-۱۳:۱۵.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰مسعود فامیلیمشاهده
۱۰آزمون وکالت (آیین دادرسی کیفری)-چهارشنبه ۱۶ الی ۱۹.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر آذرنیامشاهده
۱۱آزمون وکالت (حقوق تجارت)- سه شنبه-۸.۵ الی ۱۱.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰مسعود فامیلیمشاهده
۱۲آزمون وکالت (آیین دادرسی مدنی)-چهارشنبه ۱۲ الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر مومن نژادمشاهده
۱۳آزمون وکالت (حقوق جزا)-چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۱:۴۵.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر یوسف الماسیمشاهده
۱۴آزمون وکالت (حقوق مدنی)-سه شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر تقی زادهمشاهده
۱۵دوره مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر (ICDL)-شنبه ۱۵ الی ۱۹.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۳:۰۰آقای دکتر آرمانی مهرمشاهده
۱۶دوره شبکه (CCNA)-یکشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۹.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰خانم مهندس عصارهمشاهده
۱۷هوشمندسازی ساختمان و ملزومات معماری سبز با محوریت شهر هوشمند-شنبه ۸-۱۳.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰مهندس محمد حسین معروفمشاهده
۱۸آزمون وکالت (آیین دادرسی مدنی)-چهارشنبه ۱۲ الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر تقی زادهمشاهده
۱۹پنوماتیک صنعتی(همراه با مدرک بین المللی فستو).... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر فتحیمشاهده
۲۰هیدرولیک پایه- صنعتی (همراه با مدرک بین المللی فستو).... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر فتحیمشاهده
۲۱آموزش اتوکد برای مهندسان عمران و معماری- دوشنبه ۱۱:۴۵ الی ۱۴:۱۵۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۳:۵۹مهندس آزاده سلیمانیمشاهده
۲۲ورود به بازار کار با استفاده از نرم افزار سپیدار همکاران سیستم-دو شنبه ۸ الی ۱۱۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۳:۵۹مهندس حق وردین جوکارمشاهده
۲۳ورود به بازار کار با استفاده از نرم افزار سپیدار همکاران سیستم-شنبه۱۱الی ۱۴۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۲۳:۵۹مهندس حق وردین جوکارمشاهده
۲۴هوشمندسازی ساختمان و ملزومات معماری سبز با محوریت شهر هوشمند-شنبه ۸-۱۳.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸نا محدودمهندس محمد حسین معروفثبت نام
۲۵مثنوی و روانشناسی۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰آقای دکتر دودانگهمشاهده
۲۶زبان آلمانی (مقدماتی)۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰خانم دکتر شافعیمشاهده
۲۷عکاسی حرفه ای۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰آقای خشایار فاضل کاشانیمشاهده
۲۸آمادگی جهت ورود به بازار کار (دوره پیشرفته) با تکیه بر فراگیری قوانین مالیاتی و ارسال اظهارنامه-چهارشنبه ۱۶ الی ۱۹..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰آقای دکتر فلاح نژادمشاهده
۲۹آمادگی جهت ورود به بازار کار (دوره مقدماتی) با تکیه بر تهیه صورت های مالی-روز چهارشنبه از ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۳:۱۵ و ۱۴ الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰آقای دکتر فلاح نژادمشاهده
۳۰ورود به بازار کار با استفاده از نرم افزارهای حسابداری همکاران سیستم(شنبه از ۱۳ الی ۱۶ و چهارشنبه از ۱۳ الی ۱۶)۲۱ آذر ۱۳۹۷۱۶ آذر ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵مشاهده