دوره های آموزشی


نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۳۲۲ دی ۱۴۰۰۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۵مهندس سعید فتوحیمشاهده
۲مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۲۱۵ دی ۱۴۰۰۱۵ دی ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۲مهندس سعید فتوحیمشاهده
۳مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۱۰۸ دی ۱۴۰۰۰۸ دی ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۷مهندس سعید فتوحیمشاهده
۴مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۱۰۰۱ دی ۱۴۰۰۰۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹مهندس سعید فتوحیمشاهده
۵مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۹۲۴ آذر ۱۴۰۰۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۴مهندس سعید فتوحیمشاهده
۶مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۸۱۷ آذر ۱۴۰۰۱۷ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱:۰۷مهندس سعید فتوحیمشاهده
۷مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱- سری ۷۱۰ آذر ۱۴۰۰۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۷مهندس سعید فتوحیمشاهده
۸مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۰۳ آذر ۱۴۰۰۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۵مهندس سعید فتوحیمشاهده
۹مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۲۶ آبان ۱۴۰۰۲۶ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۴مهندس سعید فتوحیمشاهده
۱۰مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۱۹ آبان ۱۴۰۰۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۶مهندس سعید فتوحیمشاهده
۱۱مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۱۲ آبان ۱۴۰۰۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۵مهندس سعید فتوحیمشاهده
۱۲قراردادهای عمرانی با محوریت کاهش دعاوی پیمان۲۲ شهریور ۱۴۰۰۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰دکتر بهبود مرتضویمشاهده
۱۳اصول نظارت و گزارش نویسی ویژه ناظران رشته عمران۲۲ شهریور ۱۴۰۰۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۰:۰۰دکتر محمد حاجی محمدیمشاهده
۱۴مصالح و فناوری های نوین ساخت-کد ۳۱۴۰۱ شهریور ۱۴۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰دکتر مصطفی حبیب پورمشاهده
۱۵مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان- کد ۳۱۱۰۳ شهریور ۱۴۰۰۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰دکتر ابراهیم نعیمی فرمشاهده
۱۶مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۰مهندس سعید فتوحیمشاهده
۱۷روش های تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها- کد ۳۱۷۱۹ مرداد ۱۴۰۰۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰دکتر محمود میناوندمشاهده
۱۸بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی- کد ۳۱۶۱۷ مرداد ۱۴۰۰۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس حمیدرضا فرشچیمشاهده
۱۹روش های تولید صنعتی ساختمان- کد ۳۱۸۱۲ مرداد ۱۴۰۰۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس عطا نیک الهاممشاهده
۲۰مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱۲۳ تیر ۱۴۰۰۲۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰مهندس سعید فتوحیمشاهده